Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

160 Losbol. Hou jy 'er je buiten, YaJer; je hebt 'er niet met al meê

te doen.

Lichth. Hoe veel zakjes geld hob je me niet wel afgetroond om

onnoodige dingen te koopen? Word ons huis niet alle dagen van drempelmeiden, naaisterc,

fransse kramers en smoussen afgeloopen? Dan heb jo uitdraagsters, dan porceleinwyven met allerlei

kostelyk en vreemd goed. Kwistg. Durf jy geen honderd gulden besteden, als je een nieuwe

pruik hebben moet? 1G5 Heb jo niet een' Atlas van drie duizend guldens gekogt,

die je nog moet betaalen? Ileb jo geen Telescopen, Microscopen, en een Camera

obscura laaten haaien. Losbol. Die heb ik ook: dat is een toeken dat we liefhebbers van

kunsten en wetenschappen zijn. Wy studeeron in de natuurkunde.

Kwistg. Ja, in do natuurkunde van champagne enrinssewyn.

Losbol. Wy zyn dikwüs heele uuren bozig om to draaijon, en

glazen te slypon.

170 Kwistg. Ja, in de kelder van den Wynkoper, dat kan ik begrypen.

Of anders brui je maar aan de zwier, naar de hofstee, en

hier en daar.

Hoe veel oxhoofden wyn zuip je wel uit in een Jaar? Lichth. Jo rekent de gantsche consumptie, denk ik, van 't huishouden en 't tracteeren van de Vrinden. Als je daar nieuwsgierig na zyt, dan kan je zo in do Wynkopers reekeningen vinden 175 Maar het zal niet half zo veel weezen, al gy met uw

banket, confituuren en snoepery verteert. Want gy houd geduurig salet, zo dikwils als jy 't begeert. Hendrik. Als do Kok en de Bottelier kyven, ziet men waar do

spys en drank is gebleeven. Hou eens op met dat verwyten: het zal te veel verwydering

geeven.

Zoetje. Ei, Nicht, zwyg maar stil, gelyk ik doe; dan vergrypt

gy u niet.

180 Kwistg. Myn lieve Nicht! ik zal my zelf noch te kort doen van

hartzeer en verdriet. Ik heb vyftig duizend guldens ten huwelyk gehad, en dat

is altemaal vervloogen.

Lichth. En ik ook zoo veel.

Ernst. Als gy 't wel aangelegd had, waart gy luiden

van vermogen.

Sluiten