Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grazigh zuivel stêwaert aen.

Appels enten, peereplukken,

Maeien, hooien; schuur en tas 45 Stapelen vol veltgewas,

Schaepescheeren, uiers drukken; Zeven kinders en een wyf Zyn zyn daeglyx tytverdryf.

York en riek en schop en spade 50 Zetten zyne lusten pal,

't Zy de welgemeste stal,

't Zy de boomgaert hem verzaede, 't Zy de kruitben niet te loom Op zyn Jaege tafel koom'.

55 Als de lente 't lant beschildert, Als de zomer zweet en gloeit Ploegt en spit hy oavermoeit.

Als do winter 't wout verwildert Houdt hy den berookten haert 60 Met zyn vrienden, ront van aert. 't Herfstsaizoen, vooral te danken, Snyt hem druiven, perst hem most, Most, die slechts wat moeite kost; Hemelwaerde wyngertranken 65 Vullen dan met wvn zyn ton; Onlangs schutten ze ook de zon: Want des zomers, na veel zwieren, Neemt hy, om zich goet te doen, Onder 't loof een slaepje in 't groen 70 Daer de vogels tierelieren,

Daer een levendige vliet Van de steile rotsen schiet.

Els, zyn liefste door het trouwen, Wiegt met zang hem daer hy slaept 75 Schoon ze vry al wyder gaept Dan de hoofsche staetjonkvrouwen; En hy kust 'er Elsje voor. Dus brengt melker 't leven door. Zeg my nu, o 's Graevezande, 80 Die behalve meer ook weet Hoe een boer zyn tijt besteet;

Toon me, o Rechtlicht in den lande, (Zoo zy u myn zang gewijdt) Wie zyn leven zachter slijt.

Sluiten