Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een losse navolging van 't zelve mede te deelen. Het zal een zamen-

spraak wezen tusschen een Doctor, en Jan zyn Knecht, die hem na

een korte vertoeving de deur opent.

Doctor. Hoe drommel heb ik 't hier weer mot je kaerel ? Moet ik hier dan altyd een paar uuren voor de deur staan ?

Jan. Ik was beezig in je tuin, myn Heer, en zo dra heb ik de bol niet gehoort, of ik ben zo schielijk komen lopen, dat ik op myn neus ben gevallen.

Doctor. Ik wou dat je den hals had gebroken jou reekei; waarom drommel laat je de deur niet oopen ?

Jan. Maar heb je dan vergeten, Myn Heer, dat je me gister uitgescholden hebt voor al wat leelyk is, om dat je de deur open vond. Is ze toe, zo kyfje; is zo oopen, zo kyfje ook; ik weet niet hoe dat ik het langer stellen zal.

Doctor. Hoe dat je 't stellen zult schobbejak? Hoe dat je 't stollen zult, deugniet!

Jan. Maar bedaar tog wat, Myn Heer, en zeg me ten minste, of ik, als jo weer uit zult gaan, de deur open zal laten.

Doctor. Neen.

Jan. Zal ik ze dan toe houden ?

Doctor. Neen.

Jan. Ja wel, Myn Heer, al was het om myn leven te doen, zo moet evenwel een deur op of toe zyn; kies maar hoe datje zo hebben wilt.

Doctor. Ik wil, ik wil heb ik dat niet meer als duizend maal

gezeid? Je durft hier nog met me kommen raizonneoren, zie ik ... . kryg ik jo straks eens by de ooren, zo zal ik wol loeren hoe dat ik zo hebben wil. Maar hoor jy eens, kameraad, heb ik jo niet gezeid, do trappen af te veegen?

Jan. Die zyn geveegt van boven tot onder!

Doctor. En myn kamer; he?

Jan. Zo j 'er zo een stipje vuil in vind, zo wil ik geen duit van myn huur hebben.

Doctor. Maar je zult zeker vergeten hebben myn Paard te water te brengen.

Jan. Gansch niet, Myn Heer; vraagt het vry aan do buuren, die me voorby hebben zien ryden.

Doctor. Maar ik zou wel durven wedden, dat je die bouteiljes met Quina niet gebragt heb, daar ik gezeid had

Jan. Wel degelyk heb ik z' er gebragt, en ik heb zelfs de leego flesschon weer meêgenomon.

Doctor. Nou myn brieven heb je die niet verwaarloost op de post te brengen.

Sluiten