Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li. Uit: GEDICHTEN VOOR KINDEREN.

1. Het vrolyk leeren.

Myn spelen is leeren, myn leeren is spelen; En waarom zou ray dan het leeren vervelen? Het lezen en schryven verschaft my vermaak. Myn hoepel, myn priktol verruil ik voor boeken; Ik wil in myn prenten myn tydverdryf zoeken, 't Is wysheid, 't zyn deugden, naar welken ik haak.

2. De Pruimeboom.

Eene Vertelling.

Jantje zag eens pruimen hangen,

o! als eyeren zoo groot,

't Scheen, dat Jantje woü gaan plukken,

schoon zyn vader 't hem verbood.

Hier is, zei hy, noch myn vader, noch de tuinman, die het ziet:

Aan een boom, zoo vol geladen,

mist men vyf zes pruimen niet.

Maar ik wil gehoorzaam wezen

en niet plukken; ik loop heen.

Zou ik, om een hand vol pruimen,

ongehoorzaam wezen ? Neen.

Voort ging .Jantje; maar zyn vader,

die hem stil beluisterd had,

Kwam hem in hot loopen tegen voor aan op het middenpad,

Kom myn Jantje, zei de vader,

kom, myn kleine hartedief!

Nu zal ik u pruimen plukken, nu heeft Yader .Jantje lief.

Daarop ging Papa aan 't schudden,

Jantje raapte schielyk op;

Jantje kreeg zyn hoed vol pruimen en liep heen op een galop.

Sluiten