Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam er ook voortdurend door in botsing met de omstandigheden , zoodat zijn leven een aaneenschakeling werd van teleurstellingen en lijden.

Hij werd in 1756 te Amsterdam geboren, waar hij zijn jeugd doorbracht. Op zijn zesde jaar kreeg hij een ongeluk aan zijn voet, waardoor hij twaalf jaar binnenskamers moest blijven, en een treurige jeugd heeft gehad. Gelukkig dat zijn buitengewone vlugheid van begrip en ongemeene aanleg voor de studie in staat waren, den levenslustigen knaap afleiding te verschaffen. Hij bestudeerde alle boeken, die binnen zijn bereik waren, en legde zich op alle mogelijke vakken van wetenschap toe. Bovendien had hij een groote liefde voor de dichtkunst, die hij ijverig beoefende. Reeds op zijn 18e jaar verwierf bij een prijs met zijn gedicht over:

De Invloed der Dichtkanst op het Staatsbestuur

dat nog echt 18e eeuwsch is en duidelijk den invloed der Dichtgenootschappen verraadt.

In hetzelfde jaar ging hjj als student naar Leiden, waar hij in 2 jaar in de beide rechten promoveerde. Dan wordt hij practiseerend advokaat in den Haag, wa<r hij in 't huwelijk treedt met Catharina Rebecca van Woesthoven, een vrouw die hem niet begreep, en met wie hjj een ongelukkig leven leidde, al zouden verschillende lofdichten op haar, anders doen vermoeden.

Een der meest bekende gedichten uit dit tijdvak is de

Elius (1786),

een romance, waarin hij de legende van den zwaanridder bezingt en de toekomstige grootheid voorspelt van zijn eigen naar dezen genoemd zoontje. In hooge mate ijdel, meende hij zichzelf luister bij te zetten door te beweren van vaders zijde af te stammen van het geslacht Kleve en Teisterband, en van moeders zijde van den beroemden Elius. 't Was ook deze waan, die hem de romance

Sluiten