Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ C. Uit: AFSCHEID.

Wat verschyne, Mocht myn' lippen

Wat verdwyne, Dat ontglippen

't Hangt niet aan een los geval. Wat myn brekend oog hier ziet!

In 't voorleden Mocht ik 't zingen,

Ligt het hedtn ; En my dringen

In het nu, wat worden zal. Door dit weraelend verschiet!

Opgaan, blinken, Ja, zy zullen

En verzinken, Zich vervullen,

Is het lot van ieder dag; Deze tyden van geluk!

En wy allen Dees ellenden

Moeten vallen, Gaan volenden;

Wio zyn licht bestralen mag. En, verpletterd wordt hot juk.

Of de kronen Holland leeft weer,

Luister toonen, Holland streeft weer,

Volken, Staten, bloeiend staan, Met zyn afgelegde vlag,

Langer stonde Door de boorden

Duurt hun ronde, Yan het Noorden

Maar hun avond spoedt toch aan. Naar den ongeboren' dag.

Doch de dampen Holland groeit weêr!

Dezer rampen, Holland bloeit weêr!

Doch de nevols dezor nacht, Hollands naam is weêr hersteld!

Zullen breken Holland, uit zyn stof verrozen;

By 't ontsteken Zal op nieuw oud Holland wezen ;

Yan den dag waarop zy wacht. Storvend heb ik 't u gemold !

Stervend zong ik,

Stervend wrong ik,

Deze heilvoorspelling uit!

't Sterflot wenkt my;

Gy, herdenkt my Als u 't juichensuur ontspruit.

1811.

Sluiten