Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een andere groote vriend van Beets (Baculus uit de Camera), hoewel in 't godsdienstige, sterk van hem verschillend, was

Johannes Kncppclhout (1814—1885)

die zich in zijn werken bij voorkeur van het Fransch bediende , maar zich voor onze letterkunde zeer verdienstelijk heeft gemaakt door het uitgeven van een bundel schetsen uit het studentenleven , waarvoor een zevental vrienden hem een groot gedeelte der bouwstoffen leverden.

Op dezen bundel

Studententypen door Klikspaan

verscheen later een vervolg, onder den titel Studentenleven, eveneens met medewerking van zijn vrienden tot stand gebracht.

Mogen deze boeken, wellicht door de keus van het onderwerp, niet zoo populair zjjn als de Camera, als kunstwerk staan zij ongetwijfeld hooger. De realistische schildering vau het studentenleven tintelt van leven en treft voortdurend door scherpe waarneming en juiste weergave. De verschillende typen, van wie vooral de onvergetelijke Flanor (A.) bekend is, blijven ons helder voor den geest staan; zij zijn uit het leven gegrepen Al geeft hij zelf in zijn Inleiding de strekking van zijn boek aan, nl. verheffingen veredeling van de studentenmaatschappij , het boek zelf is geheel objectief. Toch werkt het sterk suggereerend; zeker een zeer sterk bewijs voor de hooge kunstwaarde.

Uit: STUDENTENTYPEN.

Flanor. {Fragment).

Nauwelijks was het klokje van tienen koud of daar wordt opgeloopen, aangetikt en Slot treedt binnen.

— Zoo, baanderheer!

— Duivelsche kerel, is er dat iemand laten inloopen!

— Nu, waarom doe je 't mij niet?

— Als je 't mij weer bakt .. ••

— Verzoek je me op eene fijne flosch?

Sluiten