Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedeputeerde Staten, zoover is gekomen, dat. de Minister vol^n ■■

ve,k'e"" r

die besturen verkregen dat zeT^L^t' "°T "»t

:ïï£S?r=

moest zijn verbeterd. hogere Koninklijke uitspraak

zeuZ^heen T """ Verzwkschri^" den-

volgen. Waar™ „Ld

verzending t„„ de„ mM,ler ^ ""

Vind,, Le.It.o,t^e» Te„ "b-lêr"6 °""T"aS

Bij die echte, dTh.'lk d, Ka„ T ™n 4™<

eene aanneming zonder hoofdelijke ' ® nioeten ophouden- Uit -et Het be.luit^eeft ^Z? HT1, "f ** M Zidl

s;;:s:rrr'~

Of liet RHhiaH n gen ""J Z0U willen ontleent.

di.L,i,taïïên ,ren d°K#m- -»•

van de Kamer hebben gesproken in zekeren zta-'is'het nu" i*" van da Kamer, dat over die punten en over ' ! meening

tingen worden gegeven of vei-ki P "'et name mlich-

ter. o, da, deswege een onderzoek" dn" "T*" f"*? d°°r d"'

liet Bijblad licht moet geven dan gelooMk "°rde 1:lsestel<,? Indien

XLiir""Bijb,ad' Mt'™~ s

opneht.ng van ee„e bijzondere sehool verlangen, „elk, ™de„ v.. nu

°''?e kan er bestaan. waarom het Gouvernement de uitvoering van een dergelijk verlangen zou te keer tram? Hp+ i •• ■ g

steeds voorgekomen dat i,«t r lniJ '"tegendeel

'seKomen, dat het Gouvernement de oprichtine onder i,0

hoorlijke waarborgen, op alle wij, moet bevorderen

Sluiten