Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

017..

'20 Mei. Art. •27... 453

22 Mei. Algemeene beraadslaging over de vierde afdeeling . . . 455

Art. 59 . . 4->9

21» Mei. Ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op den accijns

van het gemaal 4®'

27 Mei. „ (vervolg) «2

29 Mei. „ (vervolg) 466

30 Mei. Art. 1 . . 4^9

1 Juni. Interpellatie . 4"2

Ontwerp van wet tot verandering in de bestraffing van misdrijven . 4 <7

2 Juni. Verzoekschrift 4|S

14 Juli. Motie ^

Interpellatie. ^2

17 Juli. , (vervolg) 484

19 Juli. Regeerings-reglenient voor Nederlandsch Indie.

Algemeene beraadslaging 492

20 Juli. Art. 4 499

Art. 12 . .

21 Juli. Art. 24 . . 504

Art. 25 . . 506

22 Juli. „ (vervolg) 508

Art. 26 . . 510

Art. 31 . . 515

Art. 39 . . 515

24 Juli. Art. 40 . . 518

Art. 41 . . 5-1

25 Juli. Art. 45 . . 525

Art. 43 . . 533

Art. 46 . . ^5

26 Juli. Art. 48 . . 537

27 Juli. Art, 51 . . 539

Art. 56 . . 541

28 Juli. Art. 59 . . 543

29 Juli. Art. 62 . . 544

31 Juli. Algemeene beraadslaging over hoofdstuk IV 549

1 Aug. Art. 70 . . 553

Art. 80 . . -}5S

2 Aug. Art. 78 . .

3 Aug. „ (vervolg) 562

Art. 84 . . 562

Art. 85 . . 563

Art. 87 . .

Art. 89 . . 568

Art. 95 . . 569

Art. 97 . . 569

Art. 104. . 570

Sluiten