Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MILT EX LEVER.

roLs

URINE.

DARMHLOE1)1 Xd; REI '/■ IV El EX.

aan de lippen wordt vaak waargenomen. Er komen echter gevallen voor, waarbij de droge tong gelieel ontbreekt. Dit zijn echter meestal licht verloopende typhi.

De milt is in de meeste gevallen palpabel, soms ook wel alleen naar boven en in zeldzame gevallen in het geheel niet vergroot aantoonbaar. Van de lever is in den regel niet veel bijzonders te vertellen, hoewel er een vorm voorkomt, die van uit Algiers als forme hépatique beschreven is, en waarbij leververgrooting bepaald op den voorgrond treedt. Er is hier in Indië een enkel dergelijk geval gepubliceerd maar veel ziet men deze belangrijke leververgrootingen bij typhus niet.

In de groote meerderheid der gevallen ziet men bij mannen in het begin een relatief langzamen pols; bij vrouwen en kinderen komt dat niet zoo vaak voor. In het verdere verloop wordt de pols heel vaak dicroot en kleiner, alsdan ziet men ook veelal dilatatie van het rechter hart en hoort men accidenteele geruischen.

Neusbloedingen komen nogal eens voor, soms zelfs hevig. De urine is in de zwaardere gevallen in den regel licht eiwithoudend en men vindt dan bij mikroskopisch onderzoek vaak veel hyaline en korrelige cylinders, ook dan wanneer het eiwitgehalte gering is. De prognose is bij deze met nephritis gecompliceerde gevallen altijd minder gunstig, dan wanneer geen vormelementen in de urine worden getroffen, hoewel toch ook een groot deel van deze patiënten nog geneest. Lichte albuniiinurie zonder cylinders is, naar ik geloof, van weinig beteekenis voor de prognose.

Verder vinde nog vermelding, dat darmbloeding en recidieven zeer algemeen zijn, wat waarschijnlijk voornamelijk hieraan inoet worden geweten, dat het in zeer vele gevallen niet gelukt, de patiënten streng dieet te doen houden. Er bestaat namelijk hier bij Inlanders en bij Indo-Europeanen liefzeer gevaarlijk geloof, dat een patiënt niet iets zal vragen, als het niet goed voor hem is, en aangezien nu juist deze typhus-

Sluiten