Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN EN TWINTIGSTE VOORDRACHT.

Andere acute koortsige ziekten van onbe= kenden oorsprong.

Hoewel wij in de knokkelkoorts reeds kennis hebben gemaakt met een acute koortsige ziekte van onbekenden oor- ' sprong, zoo wordt zij echter niet tot de groep gebracht, die wij thans gaan bespreken, en die de Engelschen bestempelen met den naam van „unclassed fevers". Deze zijn geen van allen zoo scherp gedefinieerd als de knokkelkoorts. Wij onderscheiden van deze unclassed fevers verschillende groepen. Vooreerst een groep van acute koortsige ziekten, die slechts kort duren en die in den regel hoofdzakelijk gekarakteriseerd zijn door rheumatoide en vasomatore verschijnselen. Men kent er daarvan verscheidene, wat geen wonder is, omdat zij vrij willekeurig worden gegroepeerd. Zoo is o.m. door Hogers in Calcutta beschreven een driedaagsclie koorts, door Van der Scheer hier te Batavia de vijfdaagsche. Rogers beschreef ook nog een zevendaagsche koorts en onlangs is nu Baermann in Medan de wereld gaan verrijken met de ontdekking van een negendaagsche koorts. Het is nog de vraag, of al die onder verschillende benamingen beschreven ziektebeelden werkelijke aetiologisch verschillende ziekten zijn.

Zoolang wij die ongeklassificeerde koortsen nog niet anders kennen dan als symptomencomplexen, die niet alle typisch zijn en die niet door een specifiek epidemisch optreden haar aetiologische eenheid bewijzen, zal het diagnosticeeren daarvan altijd een „pis aller" zijn, dat men wel lang

4 L (1 E\ l EEN E ll'MEHKIN-

JEN.

Sluiten