Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hl.VlNOSR.

de lippen zijn droog; de tong is beslagen, dikwijls met een rooden rand, evenals bij knokkelkoorts. Keelpijn, misselijkheid en braken komen veelvuldig voor. Ook bestaat wel eens buikpijn, soms iliocoecaalpijn met borborygmi, die eerder aan typhus dan aan vijfdaagsche koorts zouden doen denken. Werkelijk is het in de praktijk iets zeer gewoons, dat men de eerste dagen van een typhoid de mogelijkheid van een vijfdaagsche koorts voor oogen houdt. Milt- en leverzwelling zijn van ondergeschikte beteekenis. Er bestaat in sommige gevallen diarrhee, maar ook die is weinig typisch. Van den kant der respiratie-organen is weinig bijzonders te vertellen. Er bestaat wel eens lichte bronchitis met wat hoestprikkel, maar deze treedt toch niet op den voorgrond. In enkele gevallen ziet men neusbloeding. De urine vertoont weinig bijzonders; een enkele keer, zoolang er koorts is, een spoor eiwit, maar teekenen van nephritis ontbreken. De klachten van de patiënten zijn hoofdzakelijk die van hoofdpijn, pijn in de leden, lendenen en oogen en hardnekkige slapeloosheid. Zijn de lijders eenmaal koortsvrij geworden, dan herstellen zij zich in den regel bijzonder gauw. Het reconvalescentiestadium duurt dus kort; recidieven zijn zeldzaam.

De diagnose van deze vijfdaagsche koorts is niet altijd gemakkelijk. Er liggen hier allerlei voetangels en klemmen, die heel vaak ten gevolge hebben, dat men de ziekte met zekerheid eerst na de crisis herkent. Niet dat zij zoo weinig atypisch verloopt, dat zij daardoor niet te diagnosticeeren zou zijn, maar in een acuut koortsige ziekte met zware hoofdpijn, lendenpijn en pijn in de ledematen moet men nog met allerlei andere mogelijkheden rekening houden, dan juist met van der Scheersche koorts. Vooreerst hebben wij hier de kans op malaria, die, zooals wij vroeger reeds besproken hebben, zelfs in kwaadaardige gevallen zich in den aanvang geheel onder het beeld van een vijfdaagsche koorts kan voordoen. Hier is bloedonderzoek de weg om tot

Sluiten