Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERI-BERI HYPROPICA.

BERI-BERI A TROl'HICA

optreden, zoodat men van te voren nooit kan beoordeelen, of de beri-beri rudimentair is of niet.

Waar de beri-beri simplex in genezing overgaat, duurt het in den regel toch zeer lang, voor alle verschijnselen totaal verdwenen zijn. In andere gevallen treedt geen ongestoorde genezing in, maar gaat de beri-beri simplex over in een der andere vormen.

De hydropische vorm. Deze komt na de beri-beri simplex het meeste voor en is er in het begin niet van te onderscheiden. Weldra worden echter bij dezen vorm de verschijnselen ernstiger, de paresen en paralysen sterker en uitgebreider en de oedemen eveneens belangrijker en over een grooter gedeelte van het lichaam voorkomende. Soms is bij dezen vorm zelfs universeel oedeem aanwezig, terwijl ook dikwijls transsudaten optreden in de sereuse holten, waarbij dan altijd het hydropericarduni de eerste en voornaamste rol speelt. De urinesecretie is gering; de hartverschijnselen zijn sterker dan die bij de beri-beri simplex. Klachten over palpitaties en dyspnoe zijn zelfs in liggende houding niet zeldzaam. Deze toestand kan weken lang duren; de prognose is altijd ernstig, omdat ieder oogenblik hartsinsufficientie kan optreden, wat feitelijk vrij dikwijls geschiedt. De dood is bij dezen vorm altijd het gevolg van hartparalyse, waarvan wij de verschijnselen nog nader bij de pernicieuse beri-beri zullen bespreken. Wanneer genezing intreedt, verdwijnen het eerst de oedemen onder belangrijke toename der urinesecretie; dan blijkt, dat de spieren sterk geatrophieerd zijn; de patiënt is dan nog min of meer paralytisch en vertoont gevoelsstoornissen, welke bij voortschrijdende genezing in enkele maanden geheel kunnen teruggaan. In den regel treedt de kniereflex het laatst weer op.

De atrophische beri-beri. Deze vertoont een symptomencomplex, dat in tal van gevallen zeer belangrijk afwijkt van de beide besprokene. Kwam het daarbij toch bijna nooit tot totale paralyse en vonden wij van tijd

Sluiten