Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met katjang Zonder ka-

idjoe. tjang idjoe.

Hadden geen beri-beri en kre- 138 (97.2 "/<,) 131 (76.2 °/0) gen geen beri-beri. .

geen beri-beri; kre- 4 (2.80/0) 25 (14.5%) gen beri-beri (excl. de

overledenen)

geen beri-beri; over- 0 (0 u/o) 16 (9.3 °/0) leden aan beri-beri. .

142 172 314

U ziet, dat de uitkomst zeer sprekend is. Van de tnenschen, die geen katjang idjoe gebruikten, kregen er 41 beriberi waarvan er 16 aan beri-beri overleden, terwijl van de katjang-idjoegebruikers slechts 4 beri-beri kregen en geen één overleed.

Van katjang idjoe wordt gegeven 150 a 200 gram per dag, gekookt met Javaansclie suiker. Zij wordt gedurende korten tijd gewoonlijk zonder tegenstand genomen, maar wanneer het lang duurt, begint zij tegen te staan, en nemen de menschen haar niet meer, wanneer zij niet daartoe worden gedwongen; dit is dan ook naar mijne overtuiging de oorzaak, dat vele der in garnizoenen genomen proeven geen duidelijke resultaten hebben opgeleverd; alleen bij zeer strenge controle heeft men zekerheid, dat de erwten werkelijk worden gegeten en ik ben er van overtuigd, dat waar de katjang idjoe geen resultaten heeft opgeleverd, dit eenvoudig hieraan moet worden toegeschreven, dat de menschen de katjang weggooiden in plaats van ze te gebruiken. Dr. Pol is

Sluiten