Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet gaarne worden genomen, omdat de patiënten daar last van hebben; daarentegen kan men vleesch van jonge kippen en duiven en ook mager schapenvleesch, wild en zeer fijn gesneden rookvleesch beproeven; eieren worden in den regel verdragen; visch in het algemeen niet, alleen goed gedroogde prima kwaliteit ikan kring weer vaak wel. Geroost en geraspt wordt zij, zooals ik reeds zei, vaak met succes over de pap gegeven. Garnalen, kepiting, oesters zijn uit den booze. Zeer eigenaardig wordt kroepoek oedang, mits in zeer weinig, zeer versche olie gebakken, in vele gevallen gaarne genomen. Specerijen en veel zout werken zeer nadeelig.

U zult begrijpen, dat van der Burg, aan wien ik de meeste gegevens omtrent deze voedingsregels ontleende en die hier practiseerde in den tijd, dat melk vergift heette voor buiklijders, van geen inelktoediening wilde weten. Daartegenover staat, dat Manson juist melk in een speciale kuur ten sterkste aanraadt. Die melkkuur van Manson is de volgende. Onder volkomen rust begint hij met toediening van 2 Liter per 24 uur, waarbij hij de toediening over den geheelen dag verdeelt, zoodat niet veel tegelijk wordt genomen, maar altijd kleine beetjes. Ik moet U hier even opmerken, dat dit een punt is, dat bij de behandeling van onze buiklijders in de hospitalen ten zeerste onze aandacht verdient. In den regel toch wordt de melk bij kommen van een liter tegelijk verstrekt en nu is er een eeuwigdurende strijd tusschen den medicus aan den eenen en het personeel en de zieken aan den anderen kant, van welke de eerste steeds voorschrijft, dat de melk over den dag verdeeld bij kleine hoeveelheden moet worden genomen, terwijl oppassers en zieken bij voorkeur de geheele Liter melk, zoodra zij komt, zien toedienen; de zieke, omdat hij honger heeft, en de oppassers; omdat zij het gemakkelijk vinden, dat die melkrommel weer zoo gauw mogelijk van den vloer is en omdat zij, als de voorgeschrevene hoeveelheid

Sluiten