Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MELKKUUR l\\N MANSOM-

KUU1Ï VA CANTL1E.

is verbruik,. nie, OP

het verdraagt. t. uneren Me» kan haar

hoeveelheid ««r, "«

"irr'natura «egënstaa,. Is de patiënt op zijn maxima,e m 4 hliift hii daarop staan totdat gedurende minri' 6 weken alle prMende verschijnselen »an tien

VO,kb7eLLrl«'S;arronw.oo,, vervolgens wat geroosterd

brood! nog tater kippebouUlon, eindehjk k.p » '

Wat ik van deze kuur gezieni , gebo„den

S! eroote nadeel is evenwel, dat de patiënt heel

vaak^instort, wanneer men probeert weer tot andere voeding

vaak instor om langs dezen weg

over te gaan- H> «>m « voedil,g te brengen,

lrPrr, toncl. inden fegel zeer veel moeite en duurt „ - 5 upper,

«jaa'on;een ^ «*« hi,»

vleeschpraeparate mldt bee!Ka), rauw

den aanvang om J(, m|nute„ een theelepel.

Mik staat in'dergelijke' gevallen volgens hem gelijk met ™\:Z2, Het 'rauwe vleeschsap is hetze,,de praepa-

raa,/a,vr'i:"id^2:^^imrkwa,i,i,

ge" 1" Tbhaas) van I « gewlcb, word, in rundvleesch (het ^ ^ gepakt en ZQ0

onder "een^pers' gebrach,, waarin het langzaam word, ui,-

Sluiten