Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terecht. Dan laat men vaak in dat zorgvuldig gekookte water een stuk ijs doen. Dit is al zoo inconsequent mogelijk, want er wordt met dat ijs zoo slordig omgegaan, dat er zeer licht allerlei pathogene mikro-organismen op en in kunnen zitten. Verder is het zaak om in choleratijd geen ongekookte spijzen te gebruiken. Sedert wij weten, dat vliegen aan hunne pooten en aan hun snuit uren lang virulente cholerabacillen kunnen houden, die zij op andere dingen kunnen overbrengen, is het volkomen verklaard, waarom bijv. 11a het gebruik van rauwe sla zoo dikwijls cholera optreedt.

Men zal dus in dien tijd geen rauwe groenten gebruiken, geen ongepelde vruchten eten, en koude voedingsmiddelen, voor zoover mogelijk, tot onmiddellijk voor het gebruik onder een vliegenkap plaatsen. Toch heeft het voorschrijven van al deze en dergelijke maatregelen ook zijn nadeel, want daardoor maakt men heel dikwijls de menschen onrustig en ongerust, wat ook alweer niet bevorderlijk is voor het behouden van het weerstandsvermogen.

Wat de behandeling van diarrheeën in choleratijd betreft, BEllANDEzoo laat men de patiënten, die daaraan lijden, bedrust houden, ook dan, wanneer de verschijnselen schijnbaar onschuldig DlAlnhu:!:. zijn. Men dekke ze warm toe, geeft eventueel een pap op den buik, laat warme dranken gebruiken en stelt een behoorlijke medicatie in onder strenge dieetregeling. Wat deze medicatie betreft, zoo bestaat hierover groot verschil van meening.

Waar de een nl. zegt, dat opium het aangewezen middel is, daar vinden anderen niets verderfelijker, omdat daardoor de diarrhee wordt tegengegaan en naar hun meening het uitbreken van cholera in de hand wordt gewerkt, omdat men met die opium, zooals de gewilde term zegt, de kat in den kelder metselt. Vraagt men mij, wat hiervan aan is, dan moet ik eerlijk bekennen, dat ik mij geen partij durf stellen, en dat wel om de eenvoudige reden, dat ik bij dergelijke, diarrheeën in choleratijd werkelijk vaak nuttig effect van opium heb gezien. Stelt men echter het theoretisch

Sluiten