Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer de cholera-aanval voorbij is, zal men trachten XAliKil.w door ruimen vochttoevoer het verlies aan vocht te dekken i'i-i-i*'' en de urine-secretie weer op gang te brengen. Apollinariswater en warme melk in groote giften zijn daarvoor aangewezen. Men begint daarmede echter niet, voordat diarrhee en braken zijn opgehouden; zoolang deze nog voortduren geeft men den patiënten liefst geen voedsel, daar dit het braken maar in de hand werkt en er toch niets wordt geresorbeerd.

Ook bij behandeling van choleratyphoid is toediening iu:ii.\xi>i:van groote hoeveelheden vocht geïndiceerd; men kan daarbij i i^(i verder, wanneer de urineafscheiding gering blijft, lichte diuretica, met name acetas kalicus geven. Blijft er nog diarrhee bestaan, dan houdt men den patiënt op zeer streng dieet, geeft hem een pap op den buik en dient kleine giften opium toe. Bij genezen cholera kan men, wanneer de urine geen eiwit meer bevat, in betrekkelijk korten tijd weer tot normale voeding overgaan.

Sluiten