Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke lijders, waarbij bloed is geaspireerd, nauwkeurig waargenomen, om, als er teekenen van inwendige verbloeding optreden, direct de lever te kunnen bloot leggen, om hetzij door hechting, hetzij met Paquelin de bloeding te kunnen stillen. Ik aarzel niet, te verklaren, dat ik de proefpunctie volmaakt ongevaarlijk acht, wanneer men deze voorzichtigheidsmaatregelen betracht.

Wat krijgt men nu bij positieve proefpunctie? Natuurlijk is i'HOburr het product hiervan pus, die in de meerderheid der gevallen er niet uitziet als gewone etter, maar dikwijls een chocoladekleur heeft door gelijkmatige menging met bloed, of die ook wel bloedstrepen vertoont. Het komt echter ook voor, dat bloed er geheel in ontbreekt, zoodat de pus van normale kleur is.

De kleur kan ook groenachtig zijn door bijmenging van gal.

Vaak is zij dik, kleverig, doch ook wel dun; het kan ook gebeuren, dat de etter in de onderste laag dik is en dat daarop een laag dunne vloeistof staat. In vele gevallen bevat die pus dikke proppen necrotisch leverweefsel. Wanneer het absces dicht bij het colon ligt, kan de etter een faecalen reuk hebben, ook dan wanneer het absces niet in den darm is doorgebroken.

Bij mikroskopisch onderzoek vindt men in den regel weinig goed geconserveerde ettercellen, maar veel detritus; verder vetdroppels, vervette cellen, haematoidinekristallen, soms ook kristallen van Charcot-Leyden; verder roode bloedcellen en levercellen, welke laatste ook vaak vervet zijn.

Bacteriën vindt men alleen bij uitzondering, terwijl men soms in de pus van de proefpunctie entamoeba histolytica aantreft.

Gelijk wij vroeger reeds gezien hebben, is deze laatste echter in het product van de proefpunctie niet constant, maar komt zij niet zelden pas enkele dagen na de operatie te voorschijn.

Hiermede kunnen wij de beschrijving der symptomatologie als voltooid beschouwen. Wij moeten nu echter nog een enkel woord wijden aan den duur en het verdere verloop.

Uit al het gezegde volgt wel, dat de duur van een nvun. leverabsces zeer wisselend is. Hij kan uiteenloopen van en-

Sluiten