Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHT EN DERTIGSTE VOORDRACHT.

Tropisch leverabsces (vervolg).

Wat de prognose betreft, zoo hebben wij omtrent de l'HOGNOsE. mortaliteit reeds het noodige besproken. Leverabsces is altijd een ernstig lijden; wanneer evenwel tijdig geopereerd wordt en de patiënt wordt spoedig na de operatie koortsvrij en blijft afebriel, dan is de prognose bijna altijd goed; waar een patiënt na de operatie evenwel door blijft koortsen of na een periode van normale temperatuur weer verhooging gaat vertoonen, daar wordt de voorzegging ernstiger, omdat wij dan een tweede absces moeten vermoeden en bij multipele abscessen is de zaak altijd minder gunstig, dan bij enkelvoudige. Toch is ook bij deze multipele abscessen de prognose niet altijd slecht. Ik herinner mij een geval, waarbij achtereenvolgens vier leverabscessen en een compliceerend empyeem zijn geopereerd en waarbij de patiënt toch volkomen is hersteld. Waar zulk een voortbestaan van koorts niet kan worden verklaard door de eene of andere complicatie (bijv. malaria, pneumonie en dergelijke), daar moet men, als ten minste de afvoer van het geopereerde absces goed verzekerd is, trachten door proefpunctie een tweede absces op te sporen, waarbij men zich in de plaats van punctie natuurlijk laat leiden door eventueel aanwezige plaatselijke verschijnselen, zooals drukpijnlijkheid, oedeem, enz.

Gevallen, waarbij het absces is doorgebroken, geven lang niet altijd een goede prognose en in den regel zal men ook hier door een operatie de zaak belangrijk verbeteren, daar door een perforatie-opening voldoende afvoer van den

Sluiten