Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGEN EN DERTIGSTE VOORDRACHT.

Ankylostomiasis.

De ankylostomum duodenale is in onzen archipel zeer voorkomen. algemeen verspreid. Men vindt haar bij ongeveer 90°/,, van de Inlandsche bevolking, gelukkig echter bij verreweg de meerderheid in gering aantal.

De ankylostomum duodenale is een kleine worm van 6 heschrljtot 12 mM. lang. Ik toon U hier een aantal exemplaren, ,7V6'waaruit gij den algemeenen bouw gemakkelijk kunt zien. lil den laatsten tijd is, ook in verschillende tropische gewesten, een verwante soort, de necator americanus aangetroffen, die wij hier echter nog niet hebben gezien. Op de punten van verschil zullen wij daarom niet ingaan.'

De eieren worden in de faeces gevonden. Gij hebt deze reeds meermalen zelf bij onderzoek van ontlastingen aangetroffen en kent ze dus uit eigen ervaring, zoodat wij bij de beschrijving niet behoeven stil te staan.

De ankylostomum duodenale leeft in den dunnen darm, leefwijze. echter niet bij voorkeur in het duodenum, zooals men uit den naam zou afleiden, maar meer in het jejunum. Zij komt ook, hoewel minder vaak, in het ileum voor en zelfs in enkele gevallen in de maag en in hetcoecum; zij zit in den darm met den kop bevestigd tusschen de dwarse plooien van het slijmvlies, pakt met de haken, die in den mond zitten, een slijmvliesplooi, houdt zich daaraan vast en zuigt zich vol bloed. Het aantal wormen, dat in een darm aanwezig is, kan zeer wisselend zijn. In de meeste gevallen vinden wij er hier maar enkele, maar soms duizende; gewoonlijk zijn er meer wijfjes dan mannetjes.

Sluiten