Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeen. De larve, pentastomum constrictum genoemd, die hij den niensch voorkomt, is kleiner en in den regel spiraalvormig in een cyste opgerold. Van uit Afrika is bericht, dat deze larve zeer belangrijke verwoestingen kan aanrichten, wanneer zij in liet lichaam van den niensch leeft, omdat /.ij, naar verteld wordt, zich door alle organen heen een weg kan boren; in vele andere gevallen daarentegen schijnt zij geheel onschuldig te zijn.

Door Dr. Sai.m is zij hier ook bij den mensch aangetroffen, waarbij evenwel van schadelijke werking niets gebleken is.

Ten slotte wil ik nog Uwe aandacht vestigen op een 'I i:\t.oi:. parasiet, die hier eigenlijk niet behoort genoemd te worden, omdat zij thuis behoort in de dermatologie, maar die ik hier volledigheidshalve even bespreek.

Men wordt soms bij patiëntjes geroepen, die klagen over plotseling optredend hevig jeuken aan de billen of het scrotum. Dat wordt veroorzaakt door de zoogenaamde „tengoe", een klein beestje, hoogst waarschijnlijk de leptus autumnalis, dat ook wel in Europa wordt aangetroffen.

Het komt voornamelijk voor bij kinderen, die in het gras spelen en men treft dezelfde parasiet ook wel bij kippen aan. Men ziet op de aangedane plaats een scherp omschreven roodheid met een oranje puntje in het midden; dit puntje bestaat uit een levendig gekleurd diertje met zes lange pooten, die in klauwen eindigen; lichaam en pooten zijn met stijve haren bezet, liet kort ovale lichaam heeft geen geledingen en het dier is hoogsten I mM. groot. Aan den kop ziet men dorsaal ter weerszijden een purperrood puntje, waarschijnlijk de oogen; verder loopt over den rug in het midden een witte streep eu overigens is het beest oranje. Het leeft in het gras en komt zoo bij de daarin spelende kinderen op de genoemde deelen. Ik zou deze aandoening niet eens noemen, wanneer er niet

Sluiten