Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verblijf met bloot hoofd in de zon verhoogde lichaamstemperatuur, hoofdpijn, duizelingen, oorsuizen en sterretjes zien als voorboden van den eigenlijken zonnesteek, welke feitelijk bestaat in een shock, die onder omstandigheden doodelijk kan afloopen, waarbij de exitus al naar omstandigheden kan plaats hebben onder verschijnselen van het centraal zenuwstelsel dan wel van respiratie- of circulatie-organen.

In vele gevallen komen de patiënten echter uit den shock weer bij en dan volgt er in de zwaardere gevallen een reactiekoorts of wel langdurige laesie van het cerebrospinale stelsel, waarvan de verschijnselen soms pas eenige dagen later optreden. Bij spoedigen dood is deze meestal het gevolg van hartparalyse. Deze gevallen zijn niet uitsluitend het gevolg van den invloed der directe lichtstralen, maar ook de zonnewarmte speelt hierbij een rol. Wat veroorzaakt wordt door het licht, wat door de warmte is niet uit te maken.

Dat echter warmte alleen zonder direct zonlicht dergelijke heat easymptomen kan geven, volgt uit de verschijnselen, die HM'srios. stokers van mailbooten vaak vertoonen, vooral in de roode zee. Meestal krijgen wij hierbij het beeld van de heat-exhaustion, die zich als een syncope voordoet. De menschen worden vrij plotseling bewusteloos, hebben een koude huid, volgens Manson, aan wien ik veel van het hier medegedeelde ontleen, een lage temperatuur, zwakken pols en oppervlakkige ademhaling; deze laatste kan ook wel eens zuchtend zijn, doch nooit stertoreus. Dergelijke patienten kunnen sterven aan ademhalings- of hartverlamming, wat vooral bij potatoren gebeurt. Meestal komen zij echter weer bij, wanneer zij uit de heete stookplaatsen aan dek worden gebracht.

Wij zien hier in Indië betrekkelijk zelden zonnesteek.

Men zou verwachten, dat, waar de temperatuur zoo hoog is en de zon zoo fel schijnt, deze aandoening zeer algemeen zou moeten voorkonen, maar feitelijk is dit niet het geval.

Sluiten