Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is. Bij de vormen, die met verschijnselen van flauwte gepaard gaan, past men de gewone therapie der syncope toe. Men legt den patiënt natuurlijk op een koele, frissche, schaduwrijke plaats neer; maakt de kleeren los, men bevochtigt de polsen en de borst, sprenkelt koud water in het gelaat, laat ammoniak ruiken enz., terwijl in het algemeen verder hier een exciteerende behandeling op haar plaats is, met name de injectie van kamferaether. Alcohol wordt bij zonnesteek in het algemeen niet gegeven, ook niet in de zwaardere gevallen, daar het schijnt, dat het meer kwaad dan goed doet.

Waar sterke congestie met koorts bestaat, is meer een ijskap op het geschoren hoofd geïndiceerd en moet men, wanneer er hyperpyrese is, daarmede een sterk warmte onttrekkende behandeling verbinden, het best een ijsbed. Koude baden, koude inwikkelingen, ijslakens, leggen in de kali en dergelijke kunnen al naar omstandigheden dit ijsbed vervangen. Bij al deze temperatuur-verlagende behandelingswijzen moet men er echter rekening mede houden, dat dit procédé niet langer mag worden voortgezet dan totdat de temperatuur tot 39 graden of uiterlijk tot 38'/2 graad is gedaald, omdat anders collaps dreigt. Er is ook aangeraden om bij dergelijke menschen een douche te geven van een dunnen straal ijswater op het hoofd of in den nek. Dit is echter een zoo heroisch middel, dat men het slechts enkele seconden tot hoogstens een minuut mag toepassen. Dikwijls is bij deze gevallen van hyperpyrese combinatie met excitantia aangewezen, wanneer de circulatie in den steek laat. Wanneer convulsies'bestaan, worden deze het best behandeld met chloroform-inhalaties, terwijl dreigende respiratieverlamming kunstmatige ademhaling eischt. Men ziet, dat men dus bij deze gevallen geheel naar omstandigheden moet handelen.

Later komen bij rusteloosheid en slapeloosheid brometen te pas, terwijl bij chronische hoofdpijnen joodkali, broomkali

Sluiten