Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij die in rekening-courant staan, worden elk afzonderlijk naar het Grootboek getransporteerd met eene korte omschrijving der redenen die aanleiding geven tot debiteeren.

Mocht een debiteur die op gemelde rekening „Declar a t i e-D ebiteuren" gedebiteerd is, later een rekeningcourant verkrijgen, zoo boakt men een Prima-Sotapost, b. v.:

Te crediteeren op Declarati e-D e b i t e u r e n K. Belten albier en te debiteeren in rekening-courant voor honorarium en onkosten ophouding vastgoed dd. 29 Januari 1899 ad f 110.80.

Sluiten