Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIECHT EN ABSOLUTIE.

Als nn Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wiesch de handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed dezes rechtvaardigen: gijlieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide: Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen! Matth. XXVII : 24 —26.

Kr moet veel in Pilatus, den hooghartigen en trotschen Romein, zijn omgegaan, eer hij tot de handeling overging, die wij hem in het voorgelezen tekstwoord zien verrichten.

Welk eene daad is het?

Zij is tweeledig. Hij geeft een onschuldige over in den dood, maar tegelijk verklaart hij onschuldig te zijn aan zijn bloed.

Hij geeft een onschuldige over in den dood. Onder de noodlottige werking eener jammerlijke staatkunde, handelt hij zoo als allen die diezelfde beginselen vertegenwoordigen, of de bevolmachtigden van dezelfde of dergelijke macht zijn, zouden gehandeld hebben in zijne plaats: hij offert een onschuldige op aan de openbare rust, aan de veiligheid van den Staat. Hij volvoert wat zijne eerste verrichtingen in ditzelfde rechtsgeding reeds hadden doen verwachten en bijna onvermijdelijk gemaakt: van stap tot stap toegevende aan een blinde, onverbiddelijke macht, de macht die men heden ten dage de Revolutie noemt, doet hij eindelijk een laatsten stap; hij waant de kracht der omwenteling te kunnen breken door zich aan het hoofd daarvan te stellen, en leent zijn arm om den rechtvaardige den doodslag toe te brenH. 2

Sluiten