Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veinsd, dat zal de dag uws doods, de dag der eeuwigheid openbaren. Maar toch behoeft gij niet in het onzekere te verkeeren tot op dien dag of het alzoo is. De wijsheid die van boven is, is in u ongeveinsd, zoo gij haar van boven zoekt, niet van de menschen noch van u zeiven maar van den Vader dei lichten bij wien geene verandering is noch schaduwe van omkeering. Van Hem is alle goede gave en alle volmaakte gifte. Begeeren wij van Hem de wijsheid die van boven is. Hij geeft een iegelijk mildelijk en verwijt niet. Zij zal hem gegeven worden. Amen.

Sluiten