Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op uwe schreden. Gij moet ze hebben. Want men wordt niet geboren voor het koninkrijk der hemelen zonder te sterven aan de wereld. Sterven nu en geboren worden is beide smartelijk. Jlaar in dien hangen strijd wordt gij ondersteund. I)e angst leert u bidden; want vóór men beangst is bidt men niet van harte; en het gebed doet u naderen tot den levenden God en gij ondervindt dat Hij een God is niet van verre maar van nabij, een persoonlijke God, niet de onpersoonlijke natuur. God zal tot u spreken en u antwoorden, u verootmoedigen en verheft'en. God zult gij vinden in hem die uw broeder geworden is en uw verlosser, die eenmaal gekomen is, en die ten tweede maal komt, in zeer korten tijd. Amen.

Sluiten