Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij het zout der wereld, gij zijt ook het zaad dat zich moet vermenigv uldigen en niet alleen blijven in den grooten oogst. O! hoe heerlijk is uwe taak, hoe groot uwe roeping! Onze kerk der toe• °mst 1S geen lichtkasteel maar een bouw dien gij medebouwt, en waaraan gij medegebouwd wordt. Mogen wij het begrijpen' Amen. ,n '

Sluiten