Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijne bedoeling trachten te verklaren, en te vermijden wat uit misverstand aanleiding zou kunnen geven tot ergernis.

De kerk noemden wij in de eerste plaats. Haar wezen is geestelijk: haar kracht, de eeuwige waarheid; haar grond, de levende Christus. Maar dit alles is inwendig, onzichtbaar. Zij heeft noodzakelijk ook eene uitwendige, maatschappelijke inrichting. Als zoodanig moet zij door stoffelijke, geldelijke middelen ondersteund worden. En dit steeds meer. Immermeer wordt het eene ernstige plicht der gemeente „dat de kerkdienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden" 1). Welnu, de

steun der rijken is voor dit doel onmisbaar. En ligt nu het

gevaar niet voor de hand om het wezen der kerk en haar vorm te vereenzelvigen, den rijke die zich bekeert voor een steunpilaar der kerk te houden ? Zijn naam is ten voorbeelde; zijne rijke gaven komen zooveel meer ten bate der kerk dan het penningske der weduwe. Dan, zijn voorbeeld bewijst dat beschaving en geloof wel vereenigbaar zijn. Is het niet nog altijd als in de dagen van Jezus, dat de rijke gaven der Farizeërs in de offerkist wel werden opgemerkt maar het penningske der weduwe niet?

De andere engelgestalte heet de liefdadigheid. Ook daarachter kan een demon zich verbergen. Ach, hoe schoon is de titel: een vriend der armen! Hoe weten zij het wel, waar zij een open hand, een open hart vinden! Hoe worden in de achterbuurten der groote steden die huizen der hoofdpleinen en straten gekend, waar het dienende personeel reeds den stempel draagt van de vriendelijkheid van den heer of de vrouw des huizes! O veel wordt er gegeven door sommige rijken. Een christelijk gezin wordt mede daaraan erkend. Daar zijn wel gierigaards die christelijk heeten, omdat zij rechtzinnig zijn in de leer; maar rechtzinnig en christelijk zijn twee. Maar daar zijn ook rijken die n aa r v ermogen geven. Naar vermogen! Het zegt veel. Daar zijn er ook die boven vermogen geven, maar deze behooren in den regel niet

1) Heid. Cat. Vr. 103.

Sluiten