Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMENTAAR

!<ri/6D/J

OP

HET EVANGELIE VAN LUKAS,

DOOR

Dr. F. GODET,

Hoogleeraar te Neuch&tel.

TWEEDE DEEL.

NAAR DEN I.AATSTEN DRUK UIT HET FRANSCII VERTAALD.

KEMINK & ZOON,

OVER DEN DOM TE UTRECHT.

Sluiten