Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij moeten nog melding maken van drie pogingen tot verklaring van het gedeelte, dat ons thans zal bezighouden.

Schleiermacher ') heeft aangenomen, dat dit reisverhaal bij Lukas ontstaan is door de samensmelting van de beschrijvingen van twee verschillende reizen, die voorkwamen iu het reisjournaal van twee metgezellen van Jezus. De een zou de reis naar Jeruzalem hebben beschreven, wier begin in 9 : 51 wordt verhaald; de ander, die, welke eindigde met den plechtigen intocht van Jezus in Jeruzalem. En Lukas zou deze twee berichten gecombineerd hebben. Schleiermacher meent, op deze wijze het bezoek van Jezus te Bethanië, dat Lukas midden in dit reisverhaal plaatst (10 : 38—42), te kunnen verklaren. Maar in dit geval moet men aannemen, dat Lukas in het dagboek van den een het einde der eerste reis, en in dat van den ander het begin der tweede heeft weggelaten, hetgeen onbegrijpelijk zou zijn. Toch moeten wij Schleiermacher volkomen gelijk geven, als hij, na ten onrechte te hebben gezegd: „Wij moeten het denkbeeld van een enkel doorloopend reisjournaal laten varen", er bijvoegt: „Maar wij kunnen dat van een reisverhaal niet opgeven."

Wieseler heeft gemeend, dat het bericht van Lukas eigenlijk drie reizen naar Jeruzalem bevat; de eerste zou 9 : 51 beginnen en overeenkomen met de reis tot viering van het Loofhuttenfeest, bij Johannes (H. 7); de tweede zou 13: 22 beginnen en beantwoorden aan de reis naar Bethanië van Perea uit, bij Johannes (H. 11); de derde, wier aanvang in 17 : 11 zou zijn aangeduid, zou niets anders zijn, dan de laatste reis van Ephraïm naar Jeruzalem tot viering van het Paaschfeest (11 : 55). Deze combinatie is, voor zoover ik weet, alleen door Edersheim aangenomen. Ten eerste is het, zooals wij gezien hebben, onmogelijk, het.vertrek van Luk. 9 : 51 voor identisch te houden met het vertrek tot viering van het Loofhuttenfeest (Joh. 7). Ten tweede is het zonneklaar, dat de twee mededeelingen Luk. 13 : 22 en

I) Ueler die Schriften des Lukas, bl. 161.

Sluiten