Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aankomst voorbereid, de geesten ontwaakt, en de harten naar zijn bezoek verlangende te vinden. Deze voorzorg was zooveel te gewichtiger, daar dit eerste bezoek ook het laatste zou zijn. Gelijk Hij dus de Twaalven naar de noordelijke streken van Galilea gezonden had, toen Hij ze voor de laatste maal bezocht, zoo roept Hij thans een talrijker schare zijner aanhangers, om een gelijke taak in de zuidelijke streken dezer provincie te volbrengen. Op deze wijze verrichtten zij om zoo te zeggen onder zijn oogen het eerste proefstuk van hun toekomstig beroep als Evangelisten. Dit gedeelte bevat: 1° het bericht van de uitzending der 70 discipelen (1—16): 2° dat van hun terugkeer (17—24).

1. Ys. 1—16: De uitzending.

Ys. 1. Het feit: „Na deze dingen wees Jezus nog') zeventig2) anderen aan, en zond hen twee aan twee3) voor zich uit in iedere stad en plaats, waar Hij komen moest."

Het t*stx txvtx, na deze dingen, verplaatst ons in den tijd onmiddelijk na het vertrek, waaraan de drie zoo even verhaalde tooneelen zich aansloten. Schleiermacher, Meijer, Weiss e. a. meenen, dat Lukas met de uitdrukking Irépoug, anderen, op de zending van de twee boden (9 :52) zinspeelt. Maar deze twee zendingen zijn van zoo verschillenden aard, dat Lukas ze zeker niet op dezelfde lijn heeft willen stellen. Bovendien zou de uitdrukking xvéhi%sv op geen enkele wijze bij de eerste van deze twee zendingen passen. Zij duidt een keus en een plechtige aanstelling aan tot het volbrengen van een taak, die het karakter van een ambt heeft (1: 80).

1) B L E laten xxc weg.

2) T. R. leest met N A C L en 13 Mjj. Syrsch Cop.; BDMR Syrcur: efidofxvixovTai $uo.

3) BXn lezeu ocvoc $uo $uo, in plaats van xvx $vo.

Sluiten