Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE GEDEELTE.

De Opstanding en de Hemelvaart.

Hoofdst. 24.

In dit gedeelte der Evangelische geschiedenis wijken de vier berichten het meest van elkander af. Gelijk vrienden, die een tijdlang met elkander gereisd hebben, aan het einde der reis uiteengaan, om ieder afzonderlijk den weg in te slaan, die hen naar den huiselijken haard voert, zoo oefent in dit laatste gedeelte het bijzondere doel van iederen Evangelist, dat, zooals wij gezien hebben, tot hiertoe een bijzonderen stempel op zijn verhaal gedrukt heeft, een nog duidelijker invloed, dan vroeger op de vier berichten uit. Lukas die van plan is, de trapswijze toeneming van het werk van Christus, van Nazareth tot Jeruzalem en van Jeruzalem tot Rome te schilderen, bereidt in deze laatste verhalen van zijn Evangelie de beschrijving van de apostolische prediking en van de stichting der kerk, die hij in de Handelingen der apostelen geven zal, voor. Mattheus, die zich voorgesteld heeft, het bewijs voor de Messiaansche waardigheid van Jezus te leveren, en Hem als den stichter van het koninkrijk Gods voor te stellen, kroont deze bewijsvoering door het bericht van de verschijning van den opgestanen Jezus, waarbij Hij zijn gemeente met zijn verhooging tot de wereldheerschappij bekend maakte, en zijn apostelen in hunne zending als veroveraars van de wereld installeerde. Johannes die de geschiedenis van de ontwikkeling van het geloof bij de stichters der kerk parallel met die van het ongeloof in Israël verhaalt, besluit zijn bericht met de ver-

Sluiten