Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23. Onze Secretaris van Staat voor de Financiën en de Algemeene Rekenkamer zijn belast met de executie van dit besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven te Brussel, den 8sten December des jaars 1814; en van Onze Regering het Tweede.

WILLEM. Ter ordonnantie van Zjjne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Staat, A. R. Falcs.

10*

Sluiten