Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nomen tadZ'dalT„ITK°Ding Koeperan' dle

men had dat m de haag van Nehelennia een jonkvrouw van reusachtige lichaamsbouw woonde, haar wilde doen tot

de Kon,ne ha" ^ o»»» «C

dat zij tot opperpriesteres van Haiwó benoemd zou worden i « 'o *»»«. 2.r bemerkt" wZa'

aar nvloed op den koning en besloot daarvan nartii

hulpe Sarde"6 °mStandHigheden kwa™n haar zeer ter liifw^hf ! ma"nen' door de vrees voor de vrouwenlijfwacht van den koning en het verbod om naard tl

! " en voldoende waren verzwakt, drong zij er bij den koning op aan dat hij den mannen zou bevelen den vrouwen

recht werd opgesteld voor maTenV^?^»» ^ verewak"'" n tS d\vel° ««-achten met zijne vronwen

ZZ olZ h? ,8 f' "O'*6™'1 HimUrat, ging

zoover om te bevelen, dat op het Ding de helft rW hJTh Jf ^"itond^" 6" d" "« » «i"

^Z^i^lZZT ™or d0 hem uit

Spoedig zag men vreemde toestanden in de NervisrhP

tad ,"ate„B"vrarf • * ZiCh d0W - ^rZLfoZZ

I """ e" een «bandekind ter wereld had gebracht, werd voor den koning getocht. Het volk eischte

Z*LZ Zhenr ktad'met * ■' iïïïï

raipss

dp mof j handjes aan de vrouw en met

koning on T T j°ngeling ««bonden. Thans beval de ning, op aanraden van Himilrnf riaf ™ ±.

denman en de vronw elk

spoedigmbs trïomen^al frok hij 1 'd

' ai trok hlJ daardoor ook het kind

Sluiten