Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meien op het huis,

Moeder is niet thuis,

Meien op den nok,

Vader heeft een stok,

Meien in de hand,

Vrijen is geen schand.

Fluk spoeletje fluk,

Het lijnwaad, dat wordt smuk.

Sigbert was nog een laatsten vroegen ochtend langs de akkers geloopen, en toen, met een paar handevol graan naar een offersteen gegaan, die grenssteen van zijn akkers, aan Nerthus gewijd was. Hij strooide het graan op den steen en ook een paar korrels van 't honiggraan er bij, keek rondom of hij alleen was. Toen sprak hij, de handen beide zegenend boven den steen houdend:

Erce, Erce, Erce, Moeder der aarde,

Dat de geweldige, eeuwige Heerscher,

De akkers doe gedijen, vol en krachtig,

Gun veel halmen en veel korrels,

Laat de breede gerste wassen,

Laat de witte weite wassen,

En aller aarde wasdom.

Erce, Erce, Erce, Moeder der aarde. 1)

Zoo bleef hij staan, wachtend tot de zon van achter de wolken opgerezen was en zijn stralen over het graan en den steen wierp. Toen, de armen naar de zon uitbreidend, zeide hij :

Oostwaarts sta ik, hulpe smeek ik

Ik bid tot den hoogen Heer, tot den grooten Heer,

Ik bid tot den heiligen Wachter van 't hemelrijk,

Tot de aarde bid ik en tot den hemel daarboven,

En tot de waarachtige, heilige Freija,

Dat zij wasdom verwekken en doen gedijen.

!) Erce van erco, Aarde. Attilas gemalin heet Erka. Gevonden, gebedelde of gestolen zaden gelden bij den akker/.egen voor bijzonder heilzaam.

Sluiten