Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lot. Yan een held, die den draak van onze verblinding kan verslaan "

Hij sloeg zich toormig met de vuist tegen het hoofd.

„Dan moest hij di bezingen, mijn geliefde!" zeide Harimona zacht.

Zij ging terug naar heur vertrek en zich tot den mageren Scandiër wendend, zeide zij:

„Mijn heer wil di hooren op één voorwaarde dat du

geen kampen tusschen helden sterk dan lichaam bezingt maar kampen van helden, sterk van geest."

„Vrouwe," zei de sproke-spreker, „ik ken de sproke van den geketenden held Sinterfietzilo. Maar het is een gevaarlijke sproke, want wie haar zegt wordt door de priesters gebannen."

„Komt mede, Scandiër. Mijn heer zal di vrijdom geven."

Hij volgde heur naar de groote, halfduistere hal. Sogol zat op een lagen zetel voor 't houtvuur en roode schijnsels schemerden om hem heen.

„Mijn Heer," zeide Harimona, „hier is de Scandische sproke-spreker."

Sogol keerde zich half om.

„Kom dichterbij, dat ik dijn gezicht zie."

De magere, roodharige man trad tot bij 't vuur.

„Zijn dijn haren zoo ros of is het 't schijnsel van 't vuur, dat ze zoo kleurt?" vroeg hij.

„Heer, het is de kleur van mijn hoofdhaar."

„Hoe, een Scandiër met rood haar ?" vroeg Sogol verwonderd.

„Ja heer mijn moeder was een Scandische "

„En dijn vader? "

„Heer, ik heb geen vader."

„Du hebt geen vader.... en wie was dan dijn moeders vrijer ?"

„Heer, mijn moeder voer mede op een skig. En in een vreemd land werd zij geroofd en die van daar verkrachtten

Sluiten