Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in

Aprii . . . Mei .... Juni .... Juli .... Augustus . . September. . Het geheele jaa

Te Ooltgensplaat:

in 1880—1894 26 pet.

1895 24.8 „

1896 27.1 „

1897 24

1898 24.3 „

1899 21 1901 11

Te Oost voorne:

voor de invoering der wet 14 pet.

"'1 n v v v 0.43 „

waarbij evenwel niet uit liet oog verloren moet worden, dat door de invoering van liet herlialingsonderwijs de „winterklanten", dat zijn die leerlingen welke alleen van November tot Maart of April school gingen, verdwenen zijn. Zij zouden volgens de Leerplichtwet niet meer leerplichtig zijn geweest, voor liet grootste gedeelte althans.

Te Stavenisse:

in 1897 27 pet.

„ 1901 19 „

„ 1902 20 „

Te TVissenkerke:

voor de invoering der wet 35 pet.

n n r n n »

1807 1898 1900 1901

7.4 pet. (drie hoogste klassen.)

15.2 pet. 15.8 pet. 17.6 pet. 7 pet. 5.75 (noodz.) 5.5 (noodz.) 4.5 (noodz.) 2.8 (noodz.)

Sluiten