Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scheikundige eigenschappen. De scheikundige eigenschappen zijn overeenkomend met die van dextrose: alleen wordt laevulose nog gemakkelijker ontleed dan dextrose.

§4. INVERTSU1KER.

Een mengsel van gelijke gewichtshoeveelheden dextrose en laevulose draagt den naam van invertsuiker: deze komt in honig voor en is in de meeste vruchten en zoete plantensappen aanwezig. Men kan ze het gemakkelijkst maken door inversie van rietsuiker d. w. z. het verwarmen van een oplossing van rietsuiker met verdunde zuren bij 70' C waarbij op te merken valt dat zelfs zeer slappe oplossingen van zuren deze inversie kunnen bewerkstelligen.

Daar evenwel laevulose zoo spoedig wordt ontleed, moeten bij de inversie verschillende voorschriften zeer nauwkeurig worden gevolgd.

De eigenschappen van invertsuiker zijn natuurlijk gemakkelijk uit die van dextrose en laevulose af te leiden: zij zal Fehling's proefvocht reduceeren en het polarisatie vlak naar links draaien, welke draaiing afhankelijk is van de temperatuur.

§ 5. ZETMEEL.

Met zetmeel zijn wij gekomen tot een groep van lichamen, van welker scheikundige eigenschappen men nog zóó weinig weet, dat men nog niet eens de juiste formule kent. Alleen is van deze lichamen de verhoudingsformule bekend en weet men, dat deze is C6Hl0O5.

De juiste formule moet dus zijn C6pHiop05p, maar de waarde van p is nog niet bekend.

Zetmeel of amylum is een van de meest verspreide plantenstoffen. Het wordt door de assimilatie

Sluiten