Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage D.

De post Buitengewone Debiteuren is als volgt samengesteld.

J. J. Le Fèvre de Montigny c. s.

Beleening-contract dd. 13 Jan. 1898 (zie

rapport der commissie bl...) ƒ 29.000.

Effecten, n.1. ƒ 40.000, pandbr. 4 % Holl.

Hyp. Bank, vermist uit het depót der Allg.

Kautionsbank 40.000.

* Coupons, vervallen in 1905 van dit fondsen-

depót, geknipt en niet verantwoord 13.000.

Effecten, vermist, welke waren aangekocht

ter belegging van het Reservefonds 32.02/.41

Effecten, vermist, welke waren aangekocht

ter belegging van de Extra Reserve 29.208.75

Een spaarbankboekje, met gelden ter beleg-

OA Qö

ging van de Koersreserve » -0-

Diverse coupons, geknipt van de effecten der belegde reserven en van de op 31 Dec. uit die reserven vermiste stukken, welke coupons niet aan de maatschappij zijn verantwoord . . . . „ 4.704.45

ƒ 147.967.59

J. J. Le Fèvre de Montigny.

ƒ 29,839.74 voor een kas tekort.

„ 60,000.— voor eene in Augustus 1895 ten zijnen name geboekte hypotheek, welke op 31 December 1905 niet meer bestond.

„ 109,000.— voor ten zijnen name geboekte prolongatieposten dateerende van de jaren 1897, 1899, 1900 en 1904. „ 10,000.— voor eene prolongatie in 1902 geboekt ten name C. Fledderus, waarvan de aansprakelijkheid door dezen is ontkend.

„ 166,598.71 voor diverse posten, geboekt op Beleening-rekening, welke op 31 December 1905 bleken geen reëel bezit voor de maatschappij te zijn.

ƒ 375,438,45 Transportteren.

Sluiten