Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Aharon riep uit en zeide: een feest ter eere des Eeuwigen is morgen.6.Zij maakten zich den volgenden dag vroeg op en brachten brandoffers en voerden vredeoffers aan; en het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te schertsen

7. Hierop sprak de Eeuwige tot Mozes: ga, daal af, want misdreven heeft uw volk, dat gij gevoerd hebt uit het land Egypte.

8. Zij zijn spoedig afgeweken van den weg, dien Ik hun geboden heb, zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt en zich daarvoor neder geworpen en ervoor geofferd en gezegd: dit is uw god, Israël, die u gevoerd heeft uit het land Egypte.

9. En de Eeuwige zeide tot Mozes: Ik heb dit volk gade geslagen en zie, het is een hardnekkig volk. 10. Welnu, laat Mij, dan zal Mijn

toorn tegen hen ontbranden en zal Ik hen vernietigen, en zal Ik u maken tot een groot volk. 11. Toen bad Mozes den Eeuwige, zijn God, en zeide hij: waarom, Eeuwige, zal uw toorn ontbranden tegen Uw volk, dat Gij gevoerd hebt uit het land Egypte met groote

Sluiten