Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zijn de reine wateren, die eens gespat zullen worden. Het overige echter was moedwillig en schreide: „waarom „is mijne eer aldus tot schande „geworden, ook ik wil tot de „hooge wolken opstijgen en „gelijk zijn aan mijne wederhelft", maar een verterend vuur verbrandde het en de oproerige werd aldus bedwongen. Hij gaf de aarde een nieuw uiterlijk door vruchtboomen en gewassen en beval het geboomte „naar zijne soort" [te ontstaan] maar niet de gewassen, 9) doch deze pasten op zich zelve den afleidingsregel toe van het geringere tot het meer gewichtige te besluiten en er ontstonden soorten ^an gewassen l0). Den aard der twee lichten (zon en maan) maakte Hij in glans en vorm aan elkander gelijk n) en vormde hen naar de gelijkenis en het evenbeeld van het werk Zijner handen (den mensch) en droeg hun op en gebood hun, door dezelfde opening uit te gaan. Maar Hij strafte de maan en 7.ii werd on haren t.iid klpirier

omdat zij tegen Hem gemord had en niet had ingezien het geloof aan haren tijd 12j en troostte haar door haar nog kleine [sterren] toe te voegen, IS) maar zij stelde zich hiermede niet tevreden. Daarom brachten mijne menigten een verzoeningsoffer in het heiligdom op alle nieuwemaansfeesten naar het voorschrift der wet, één geitenhok als zondoffer ter eere des Eeuwigen.

g) Vgl. Genesis i, n. — 10) Vgl. Talmud Chulien fol. 6ca. —

11) Vgl. Talmud Chulien fol. 60b en Raschie Genesis 1, 16. —

12) Dat zij namelijk bestemd was geweest, de grootste te zijn. —

13) Vgl. Raschie op Genesis 1, 16. — 14) Vgl. Talmud Chulien fol. 60b

'01 mn cvo Sr TF.? njnrj no S-a vn -ION.

Sluiten