Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 'Aro'er, dat aan de beek Arnon is, en de helft van het gebergte Gil'ad en zijne steden, gaf ik aan de Rubenieten en aan de Gadieten. 13. En het overige Gil'ad en geheel Bashan, het rijk van 'Og, gaf ik aan den halven stam Menasshé; de geheele streek Argob, dat geheel Bashan is, dit wordt genoemd : het land der Rephaiem. 14. Ja'ier, de zoon van Menasshé, nam de geheele streek Argob tot het gebied van den Geshuriet en den Ma'achathiet; en noemde ze, Bashan, naar zijn naam: Dorpen van Jaïer, tot op dezen dag. 15. En aan Machier gaf ik Gil'ad. 16. En aan de Rubenieten en aan de Gadieten gaf ik van Gil'ad tot de beek Arnon, het midden van het dal en het aangrenzende, tot de beek Jabbok, het gebied der zonen van 'Ammon. 17. En de steppe en den Jor-

uctau cii /jijii gcuicuj

van Kinnéreth tot de zee der steppe, de Zoutzee, onder de uitloopers van den Pisga ten oosten. 18. En ik gebood u in dien tijd, als volgt: de Eeuwige, uw God, heeft u dit land gegeven om het in bezit te nemen; uitgerust zult gij

Sluiten