Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kracht in elk punt verkregen wordt door de vectoren, die in de verschillende afzonderlijke velden de electrische kracht in dat punt voorstellen, naar den regel van het parallelogram (§ 27) met elkaar samen te stellen. Heeft men b. v. met twee geleiders te doen, die de ladingen e, en e2 hebben, dan kan men zich verbeelden, vooreerst den eenen geleider met de lading e, en den anderen met de lading 0, vervolgens den eersten met de lading 0 en den tweeden met de lading ev Door de beide velden met elkaar samen te stellen krijgt men het veld dat bij de ladingen e1 en ei te zamen behoort. De dielectrische verplaatsing in dit veld wordt gevonden door de vectoren die de dielectrische verplaatsing in de afzonderlijke velden voorstellen, op dezelfde wijze met elkaar te vereenigen.

§ 444. Holle conductor. Wanneer de inwendige holte geheel met een dielectricum gevuld is, kunnen daarin geen krachtlijnen loopen. Men ziet dil in als men bedenkt dat geen krachtlijn twee punten van den wand kan verbinden en dat zulk een lijn ook niet in het dielectricum als een kring kan rondloopen. Was dit laatste het geval, dan moest men, langs de lijn rondgaande, den potentiaal steeds zien dalen, wat onmogelijk is omdat men, in het punt van uitgang teruggekomen, weer denzelfden potentiaal moet terugvinden.

In de holte bestaat dus geen electrisch veld, de potentiaal is er overal even hoog en op den wand is nergens een lading aanwezig. Dit is waar, welke lading de buitenzijde van den geleider ook heeft en welke uitwendige geladen lichamen ook op den geleider werken.

Brengt men nu een of ander voorwerp in de holte, dan werkt daarop geen electrische kracht. Men kan dus een lichaam \ tegen uitwendige electrische invloeden beschutten door het geheel met een geleidend omhulsel te omringen.

liet is gebleken dat zulk een geleidend scherm, zonder dat zijne goede werking merkbaar vermindert, van een aantal niet te groote openingen voorzien kan zijn. Plaatst men een electroskoop binnen een kooi van metaalgaas, dan brengen zelfs krachtige vonken die men daarop laat springen, de goudblaadjes niet in beweging.

Sluiten