is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij verschillende instrumenten treft men een min of meer gesloten beschermend omhulsel aan. Wordt b. v. het glas van een electroskoop (Fig. 381) tot aan de gestippelde lijn met bladtin beplakt, waarin slechts een paar openingen voor de waarneming worden uitgespaard, dan zal een geladen lichaam A, ter zijde van het instrument geplaatst, geen merkbaren invloed op de goudblaadjes hebben.

£ aak. m , . _ _

s concentrische bolvormige geleiders. Zij

(Fig. 382) A een bolvormige conductor, omringd door het concentrische geleidende omhulsel B, terwijl de tusschenliggende

rnimr.A nvorol j» i_ . . 00

~ ^'^«1 iictüciiuü uieieciricum

bevat. Aan den bol A kan met behulp vaneen metaalstaaf die door een kleine opening van B naar buiten reikt, electriciteit worden toegevoerd. In het electrisch veld tusschen de bollen loopen de krachtlijnen langs de stralen; dc oppervlakken van gelijken potentiaal zijn bollen die M tot middelpunt hebben.

Js nu e de lading van den binnensten geleider, dan is de hoeveelheid electriciteit die door een der genoemde bollen naar buiten verschoven is, eveneens e. Door de vlakte-eenheid van den bol met den straal r is derhalve de hoeveelheid

--<ü

4 7T T~

gegaan. Dit is het bedrag der dielectrische verplaatsing en men heeft dus, blijkens de formule (5), voor de electrische kracht

F = —- .

4 t f r'1

Daar nu door deze formule het potentiaal ver val per lengteeenheid in elk punt van een krachtlijn bekend is, kan men er het potentiaalverschil tusschen de uiteinden der krachtlijn