Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f- Voor proeven waarbij slechts kleine potentiaalverschillen voorkomen, heeft men naar het in Fig. 393 aangegeven beginsel condensatoren van zeer groote capaciteit samengesteld. Een groot aantal platen bladtin ax, a2, a3, av ... zijn met daartusschen geplaatste bladen gewaste taf,' mica of met paraffine doortrokken papier samengedrukt, en daarbij is zorg gedragen, dat de platen alt a3, a„ ... aan de eene en de platen a„.

a4, a0,.... aan de andere ziide uitsteken. Da7a uitsttairanrin

deelen zijn met de metaalstaven p en q verbonden, aan

weiue electnciteit wordt toe- of afgevoerd; het eene „bekleedsel" bestaat dus uit de platen a3, a5,..., het andere uit a2, a4, a,;,...

§ 452. Electrometers. Wij kunnen nu overgaan tot de beschrijving van een paar electrometers, d. w. z. instrumenten

waarmee men potentiaalverschillen kan meten. ^ a. De absolute electrometer van William Thomson (Lord Kelvin) bestaat uit twee horizontale geleidende platen, op korten afstand boven elkaar, waarvan de een vast en de ander bewegelijk is. Uit de aantrekking tusschen deze platen wordt het verschil der potentialen afgeleid.

Ten einde de aantrekking bij een bepaalden afstand d te meten heeft men de bewegelijke plaat aan een veer bevestigd of aan den eenen arm van een balans opgehangen. Is nu Q de kracht in 't geval dat de eene plaat met de aarde en de andere met een conductor van den potentiaal V is verbonden, en S de grootte der naar elkaar gekeerde oppervlakken, dan is, daar de electrische

kracht bepaald wordt door F = —(§ § 439 en 441)

(t

Q - V. ® fo - Y*s 1

y ~ 2 d1 |_Q~ 8TCP I'

dus

y = d \Z~[v = d .

Sluiten