Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de negatieve pool, terwijl een aan de genoemde hoeveelheid beantwoordende dielectrische verplaatsing in de isoleerende laag ontstaat. Men kan zeggen dat hierbij de in het element werkende oorzaken die de electriciteit voortdrijven, de rol spelen van de electromotorische krachten die wij in § 433 in den draad D van Fig. 374 onderstelden.

Dat de condensator werkelijk geladen is, kan men aantoonen door, nadat de verbinding met het element is opgeheven, de bekleedselen met de quadrantenparen van een electrometer te verbinden, of wel door een verschijnsel dat in het volgende hoofdstuk zal worden besproken. Een vonk kan men door de ontlading van den condensator niet krijgen; daartoe is het potentiaalverschil te gering.

Met dit verschil aan den eenen en met de capaciteit aan den anderen kant is de lading van elk bekleedsel evenredig. Zal dus de lading niet veel kleiner zijn dan die, welke een Leidsche flesch van een electriseermachine kan ontvangen, dan moet de capaciteit zeer groot zijn (§ 451, f).

Sluiten