is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk, uit de mate dezer verzwakking onmiddellijk tot den weerstand van den electrolyt te besluiten.

Men kan mtusschen de proeven zoo inrichten dat de electroden 1 met merkbaar gepolariseerd worden. Daartoe bezigt men stroomen ' die m snelle afwisseling nu de eene en dan weer de andere rich-

?T' 1Heeft de electricitei^beweging in beide richtingen gelijkelijk plaats, dan zal aan elke electrode op de afscheidingeener kleine hoeveelheid van het bestanddeel A een aequivalente hoeveelheid van B volgen, die zich met A verbindt; het is dus duidelijk dat de electroden dan nooit met een noemenswaardige hoeveelheid van vrije ionen bedekt worden.

Om nu den weerstand te meten kan men zich van de brugvan \\ heat8tonk bedienan.

Men plaatst den voltameter in een der vier takken, vervangt liet element door een toestel die wisselstroomen geeft, en den ga vanometer door een instrument waarmee wisselstroomen kunnen worden waargenomen. Daarvoor kan een telefoon dienen en als stroomgever een inductieklos, werktuigen, die wij later zullen leeren kennen.

Het is gebleken dat bij niet te groote concentratie eener oplossing van een zuur of een zout, het geleidingsvermogen rechtstreeks en dus de weerstand omgekeerd evenredig met de concentratie is. Neemt de concentratie voortdurend af, dan wordt het geleidingsvermogen hoe langer hoe kleiner. Het is wegens den grooten inwendigen weerstand dat b. v. een element bestaande uit koper, zink en gedestilleerd water (§ 534) niet anders dan een zeer zwakken stroom kan geven.

§ 538. Behoud ran arbeidsvermogen bij de electrolyse. Ter vereenvoudiging onderstellen wij dat een voltameter wordt opgenomen in den sluitdraad van den in § 526 besproken stroomgever, en dat nergens in de keten een andere warmtewerking plaats heeft dan de door de wet van Joule bepaalde. Zij E de electromotorische kracht van den stroomgever en r de totale weerstand der keten. Wegens de polarisatie der

electroden is dan de stroomsterkte kleiner dan - en volgens

het in § 526 gezegde zal dus de arbeid der krachten in den