Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatste ondergaat, als ,, met di, en ,2 met rf«2 toeneemt, schrijven -) * 71 . „ L' '' d'>+P>i<th + T> ,2 d,, + L, ,2

-iS,"-ïJCïï; 2»Lr"" — -

M = P en M' = P

wVk!,nVneer:°!fuS:hrirn Wij T00r deze COeffick'nten d« M.

weging verkeeren de weUeiTd ^ °"k Wanneer de geleiders in be-

' nen, f„ oZZZ'emLZ \V ^ h°°fdstuk h,;bbun lee'en kenmogen. Ter vereenvoudirin<TJn tl" - ^ ^ 'let beho,ld van arbeidsveralleen de tweede stroom°eleid r h" W1J °D' daarbiJ bu'Jaleri tüt het Seval dat de coëfficiënt van zelfinductie o eW°Je" wordt, en dat voor beide geleiders

wij bij die berging t^eCraXi " "P

tische krachten die op den "elpiH . ° , 1!™°° ^ vernchten om de electromagnevinden, verbeelden wii nn« f ^ we te overwinnen. Om dezen arbeid te 1 heeft. Dan gaan in het veld dTt ".T" dat de Primaire stroom de sterkte door de secundaire keten de U. s]roon> behoort, M inductielijncn ten gevolge van de onderjjl ™ande™g daarvan gedurende den tijd dt den voorgesteld door d M en 'd * de secundaire keten kan wor-

tisehe krachten te overwinn V" " noodlS ls °m de electromagnestroom in de Li keten " t', Is "" de sterkte ™d-

leider werkende eleetroma.n T TV" de °P den twcede" 6e"

de bedoelde ^ - ■»* als zoo cve'n;

richten, rno^T mfgeüjfz.j'i ^ elecUomoi»ris^ krachten ver!

^ toename van hft ^eLTe " ~

A!"'H E2'a>^ '' hdM=(i,'r' + ,»Sr») d/ + d({h,^ + M+ 1 L2 ,',«) (33)

nu bepaald'dooT k'™1 V°'SenS de inductiewet de stroomsterkten

i,=lr E, _ L, éh - /2)~]

r> L 'dt ~dT~J (»*)

'2=- r e2—l, dj\ __ »i) 1

r*L 2 dt ~dJ~J (35)

waarbij wij moeten opmerken dat L / 4- M; 1 * * . • ,

d" "■*" * ^ mi»~.e c,t «tt'i 17;

I» » lot product d.r'm.1^ "" '* 'T''

men voor de aangioeiing van il > 1 ' mnS weglaten, hoeft

en voor die van i1 i2 »j' =2i,di,

(»'. + <' '.) (•', + ii, = d it + ,.§ d_

Sluiten